ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า
Article

พุทธศาสนาฝ่ายเซ็น

พุทธศาสนาฝ่ายเซ็น

พุทธศาสนาฝ่ายเซ็น ((Zen Buddhism) เซ็น (Zen) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นซึ่งมาจากภาษาจีนว่า ฌาน (Ch'an) หรือการทำสมาธิ อันตรงกับคำภาษาสันสกฤตว่า ธฺยาน (Dhyana) ... อ่านต่อ

สติปัฏฐาน 4

สติปัฏฐาน 4

สติปัฏฐาน 4 (ที่ตั้งของสติ, การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมันเอง - foundations of mind ... อ่านต่อ

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท

"ปฏิจจสมุปบาท" เป็นอีก ๑ ที่จัดอยู่ในหมวดของ อริยสัจ๔ (ข้อที่ ๒) คือ เหตุที่ทำให้ทุกข์เกิด(สมุทัย) "ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรร ... อ่านต่อ

ขันธ์ 5

ขันธ์ 5

ขันธ์ 5 ประกอบด้วยกองรูปธรรม และนามธรรมทั้ง 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 1 รูป และ 4 นาม ดังต่อไปนี้ 1. รูปขันธ์ หม ... อ่านต่อ

สุญญตา

สุญญตา

โศลกธรรม ของท่านเว่ยหล่าง"เมื่อไม่มีต้นโพธิ์ทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาดเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้วฝุ่นจะลงจับอะไร?" คำสอนของท่านฮวงโป"พระพุทธเจ้าทั ... อ่านต่อ


THAI DATA HOSTING สุดยอด Cloud Web Hosting และ VPS