รายละเอียดสินค้า

คู่มือเรียนและใช้งาน Visual C# 2010 ฉบับสมบูรณ์ +CD


 

 

คู่มือเรียนและใช้งาน Visual C# 2010 ฉบับสมบูรณ์ +CD

ราคา : 120 บาท

รายละเอียด

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# และการใช้งาน Visual C# 2010 ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเริ่มต้นอธิบายตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน Visual Studio 2010, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#, การใช้งานคอนโทรลพื้นฐานที่จำเป็น, แนะนำให้รู้จักกับ .NET Framework 4.0 ตลอดจนถึงการพัฒนาแอบพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้จริง ฉะนั้น หนังสือ "คู่มือเรียนและใช้งาน Visual C# 2010 ฉบับสมบูรณ์ +CD" เล่มนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้อ่านที่เริ่มต้นพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยภาษา C# เป็นอย่างดี


 

สารบัญ

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Visual C# 2010
บทที่ 2 เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย Visual C# 2010
บทที่ 3 รู้จักกับ Windows Form
บทที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรม Visual C# 2010
บทที่ 5 การควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม
บทที่ 6 การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน
บทที่ 7 โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น (Structuring Data)
บทที่ 8 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น
บทที่ 9 การใช้งานเมนู ฟอร์ม และไดอะล็อกบ็อกซ์
บทที่ 10 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
ฯลฯ

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า