รายละเอียดสินค้า

การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม


 

 

การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม

ราคา : 120 บาท

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาการออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึมพร้อมการจำแนกความยากง่ายของปัญหา โดยนำเสนอกลวิธีมาตรฐานต่างๆ ในการออกแบบอัลกอริทึม พร้อมตัวการวิเคราะห์ตัวอย่าง และแบบฝึกหัดประกอบมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านสามารถออกแบบอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับ


ผู้แต่ง : สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า