รายละเอียดสินค้า

รู้ลึกเรียนลัด ActionScript 3.0


 

 

รู้ลึกเรียนลัด ActionScript 3.0


ราคา : 150 บาทรายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานและความสามารถของ ActionScript ภาษาโปรแกรมมิ่งที่สนับสนุนการทำงานของ Flash CS4 เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรเจ็กต์แบบเชิงปฏิสัมพันธ์ ซึ่งจะตีแผ่ทุกโค้ด เผยกลวิธีสร้างงาน Flash ให้ดึงดูดใจ เพื่อจุดพลังแห่งการสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด โดยแต่ละบทจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และคำถามทบทวนเพื่อเพิ่มความเข้าใจ พร้อม CD-ROM ไฟล์ประกอบบทเรียนสำหรับ Windows และ Mac OS ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การใช้งาน ActionScript ทุกระดับ


 


สารบัญ


1. ทำความรู้จักกับไทม์ไลน์ของ Flash
2. การทำงานร่วมกับอีเวนต์และฟังก์ชั่น
3. การสร้างแอนิเมชั่นด้วย ActionScript
4. การสร้าง ActionScript ให้เป็นไฟล์ภายนอก
5. การใช้ ActionScript และคอมโพเน็นต์เรียกใช้งานเนื้อหาต่างๆ
6. การสร้าง Preloader ใน ActionScript 3.0
7. การใช้งานอาร์เรย์และลูปใน ActionScript
8. การสร้างตัวเลือกแบบปุ่มเรดิโอใน ActionScript
9. การควบคุมการทำงานของเสียงด้วย ActionScript
10. การทำงานร่วมกับเพลย์ลิสต์แบบ XLM
ฯลฯ

 

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า