รายละเอียดสินค้า

คู่มือเรียนเขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)


 

 

คู่มือเรียนเขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)

ราคา : 160 บาท

รายละเอียด

สารบัญ

บทที่ 1 ประโยชน์จากการใช้ Python
บทที่ 2 โครงสร้างและลักษณะการเขียนโปรแกรม
บทที่ 3 รู้จักกับการใช้ตัวแปรของ Python
บทที่ 4 การตรวจสอบเงื่อนไข
บทที่ 5 คำสั่งการวนทำซ้ำ
บทที่ 6 การสร้างโพรซีเจอร์หรือฟังก์ชันของ Python
บทที่ 7 การจัดการปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการพัฒนาโปรแกรม (Error And Exceptions)
บทที่ 8 Python กับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
บทที่ 9 พื้นฐานการใช้โมดูล Tkinter สำหรับ Graphical User Interface (GUI)

 


จากราคา 325 บาท ลดเหลือ 160 บาท

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า