รายละเอียดสินค้า

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Motion Sensor Module)


เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Motion Sensor Module)


เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Motion Sensor Module)


เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Motion Sensor Module)


เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Motion Sensor Module)


 

 

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Motion Sensor Module)


ราคา : 60 บาทรายละเอียด

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Motion Sensor Module) • Dimension: 3.2cm x 2.4cm x 1.8cm (approx)

 • Infrared sensor with control circuit board

 • The sensitivity and holding time can be adjusted

 • Working Voltage Range: DC 3V- 5V

 • Current drain:<60uA

 • Voltage Output: High/Low level signal:3.3V TTL output

 • Detection distance: 3--7M(can be adjusted)

 • Detection range: <140°

 • Delay time: 5-200S(can be adjusted, default 5s +-3%)

 • Blockade time: 2.5 S (default)

 • Trigger: L: Non-repeatable trigger  H: Repeat Trigger (default)

 • Work temperature:-20-+80°C

 • Trigger Method: L unrepeatable trigger / H repeatable trigger

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า