รายละเอียดสินค้า

TFA9843J 2-channel audio amplifier


 

 

TFA9843J 2-channel audio amplifier


ราคา : 45 บาทรายละเอียด

TFA9843J 2-channel audio amplifier- สามาถทำงานได้ 2 โหมดคือ โหมดซิงเกิลเอ็นด์และโหมดบริดจ์

- เมื่อทำงานในโหมดซิงเกิลเอ็นด์ มีกำลังขับสูงสุด 14 วัตต์ต่อช่องที่โหลด 4Ω ที่ไฟเลี้ยง +22V

- หากเลือกให้ทำงานในโหมดบริดจ์จะมีกำลังขับสูงสุด 40 วัตต์ที่โหลด 4Ω ที่ไฟเลี้ยง +22V

- ทำงานที่แรงดันไฟเลี้ยงย่านกว้าง +9 ถึง +26V

 
รายละเอียดสามารถดูได้จาก Datasheet : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TFA9843J.pdf

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า