รายละเอียดสินค้า

ขายึดอุปกรณ์ Access Point


ขายึดอุปกรณ์ Access Point


ขายึดอุปกรณ์ Access Point


ขายึดอุปกรณ์ Access Point


ขายึดอุปกรณ์ Access Point


 

 

ขายึดอุปกรณ์ Access Point

ราคา : 250 บาท

รายละเอียด

ขายึดอุปกรณ์ Access Point ภายนอกอาคาร สามารถติดได้ทั้งผนังและเสา ปรับมุมหันขึ้นลงในแนวตั้งได้ถึง 75 องศา

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า