รายละเอียดสินค้า

FPGA Discovery-III XC3S200F และ Xilinx USB Platform Cable Compatible


FPGA Discovery-III XC3S200F และ Xilinx USB Platform Cable Compatible


 

 

FPGA Discovery-III XC3S200F และ Xilinx USB Platform Cable Compatible

ราคา : 3,500 บาท

รายละเอียด

!!! ถูกสุดๆ ราคานี้ได้ทั้ง
FPGA Discovery-III XC3S200F และ Xilinx USB Platform Cable Compatible 


FPGA Discovery-III XC3S200F

บอร์ดทดลอง และ บอร์ดพัฒนาที่เหมาะสำหรับ LAB ดิจิตอล และออกแบบไอซี เพื่อใช้ออกแบบวงจรดิจิตอลขนาดใหญ่ เช่น ดิจิตอลฟิลเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ และ วงจรดิจิตอลที่มีความซับซ้อนและใช้งานที่ความถี่สูงได้เป็นอย่างดี โดยใช้ชิพของ Xilinx เบอร์ XC3S200 ที่มีขนาดความจุวงจร 200,000 เกตและ Platform Flash PROM ที่สามารถโปรแกรมซ้ำได้ถึง 20,000 ครั้งผ่านทางสายดาวน์โหลดได้โดยตรง

• SPARTAN-3 : XC3S200 (200,000 เกต)

• Platform Flash PROM เบอร์ XCF01S

• 7-Segment จำนวน 4 หลัก และ LED 8 ดวง (ใช้ร่วมกับExpansion ports)

• DIP Switch 8 บิต

• Push Button Switch 5 ตัว

• Expansion ports (80 Bits 3.3V I/O)

• I2C Socket และ RS-232C Port (ใช้ร่วมกับExpansion ports)

• Buzzer 1 ตัว(ใช้ร่วมกับExpansion ports)

• 25 MHz Onboard Oscillator (สามารถใช้ DCM ภายในสร้างเป็นความถี่อื่นๆได้ ดังนี้ คือ F_out = (M/D) x F_in โดยที่ M=2-32 , D=1-32 )


Xilinx USB Platform Cable Compatible (P/N : EELUSB-CABLE)

สาย USB สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ FPGA,CPLD และ platform Flash PROM ของ Xilinx ผ่านทางโปรแกรม iMPACT ได้โดยตรง (Xilinx USB Platform Cable Compatible) สายดาวน์โหลด USB นี้สามารถใช้ Debugging embedded software และ Firmware tool ของ Xilinx applications ได้อีกด้วย เช่น Embedded Development Kit (EDK) and ChipScope Pro Analyzer เป็นต้น

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ailogictechnology.com/index.php)

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า